BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  ASYSTENT W DZIALE DOKUMENTACJI ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

 

1. Wymagania formalne

• wykształcenie wyższe humanistyczne: historia sztuki lub historia

• wiedza z zakresu dziejów Krakowa, szczególnie architektury i urbanistyki

• dobra znajomość języka angielskiego

• praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office)

• samodzielność, doskonała organizacja pracy

• umiejętność pracy w zespole, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów

• dyspozycyjność

2. Wymagania dodatkowe

• doświadczenie w pracy w publicznych instytucjach kultury

• dobra znajomość języka niemieckiego

• publikacje naukowe

3. Zakres obowiązków

• prowadzenie dokumentacji fotograficzno-opisowej zmian urbanistyczno-architektonicznych Krakowa

• przygotowywanie wystaw muzealnych i towarzyszących im wydawnictw

• opracowywanie naukowych i popularnonaukowych publikacji z historii Krakowa, szczególnie z zakresu architektury

• opracowywanie zbiorów muzealnych MHK

• wykonywanie kwerend archiwalnych na potrzeby rekonstrukcji modeli cyfrowych architektury Krakowa

• udzielanie konsultacji z zakresu historii architektury Krakowa

• inicjowanie badań nad historią zmian architektoniczno-urbanistycznych Krakowa

• popularyzacja wiedzy o historii Krakowa i zbiorach Muzeum – odczyty, wykłady

• prowadzenie dokumentacji i archiwum Działu

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy − umowa o pracę

• wymiar czasu pracy − pełny etat

• miejsce pracy – Oddział Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)

5. Wymagane dokumenty:

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.02.2016 r.

z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: Asystent w Dziale Dokumentacji Architektury i Urbanistyki”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

7. Ilość etatów - 1

 

 Dyrektor Michał Niezabitowski

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Asystenta w Dziale Dokumentacji i Architektury w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa