BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT - SPRZEDAWCA

1. Wymagania formalne

• wykształcenie min. średnie

• biegła znajomość j. angielskiego

• doświadczenie w pracy w handlu

• komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność

• dyspozycyjność

2. Wymagania dodatkowe

• dobra znajomość drugiego języka obcego

• doświadczenie zawodowe w księgarstwie

3. Zakres obowiązków

• sprzedaż wydawnictw i gadżetów w sklepach muzealnych

• obsługa kasy fiskalnej i urządzeń płatniczych

• dbałość o porządek i estetykę miejsca oraz towarów w sklepie

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy – umowa o pracę

• wymiar czasu pracy - pełny etat

• miejsce pracy – sklepy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

• godziny pracy - zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)

5. Wymagane dokumenty:

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2016 r.

z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: Referent - sprzedawca”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

7. Ilość etatów - 1

 

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Referenta - Sprzedawcy w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa