BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

STARSZY REFERENT W PRACOWNI PLASTYCZNEJ

 

1. Wymagania formalne

• wykształcenie średnie

• dobra znajomość obsługi programów graficznych z pakietu Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign)

• umiejętności plastyczne, manualne

• doświadczenie w pracy jako grafik komputerowy oraz z zakresu warsztatu DTP (min. 3 lata)

• zmysł estetyczny i artystyczny

• umiejętność pracy w zespole

• kreatywność

• odporność na stres, odpowiedzialność

• dyspozycyjność

2. Wymagania dodatkowe

• umiejętność posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowej

3. Zakres obowiązków

• przygotowanie i opracowanie aranżacji wystaw czasowych

• przygotowanie projektów wydawnictw, druków, plansz i banerów reklamowych towarzyszących wystawom oraz imprezom organizowanym przez muzeum

• techniczne przygotowanie tekstów, skanowanie i obróbka zdjęć, makietowanie, wizualizacje wydawnictw, druków, banerów, plansz reklamowych i promocyjnych

• przygotowanie gotowych projektów do druku w pracowni oraz w drukarni

• udział w pracach zespołów projektowych wystaw i imprez

• sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy – umowa o pracę

• wymiar czasu pracy - pełny etat

• miejsce pracy - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Oddział Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35

• godziny pracy - zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)

5. Wymagane dokumenty:

• portfolio (pdf przesłany mailowo)

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2015 r.

z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: Starszy Referent w Pracowni Plastycznej”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK - www.mhk.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

7. Ilość etatów - 1

 

 

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Starszego Referenta w Pracowni Plastycznej w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa