BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 ASYSTENT DYREKTORA

 1. Wymagania formalne

• wykształcenie wyższe - historia

• znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) na poziomie komunikatywnym

• zaawansowana znajomość pakietu MS Office

• doświadczenie w redagowaniu pism

• dobra organizacja pracy, systematyczność, inicjatywa i konsekwencja w działaniu

• umiejętność zarządzania czasem i pracy pod jego presją

• łatwość w nawiązywaniu kontaktów

• lojalność, dyskrecja i zaangażowanie

• dyspozycyjność

2. Wymagania dodatkowe

• znajomość podstawowych zagadnień z dziedziny marketingu i PR

• doświadczenie w sektorze kultury

3. Zakres obowiązków

• współpraca z Sekretariatem w obszarze zarządzania kalendarzem spotkań

• organizowanie podróży służbowych

• organizacja, obsługa oraz udział w spotkaniach służbowych

• przygotowanie tłumaczeń ustnych i pisemnych w języku angielskim

• przygotowanie prezentacji i raportów oraz redagowanie pism

• nadzór nad terminowym dostarczaniem dokumentów, raportów i informacji

• pośredniczenie w wewnętrznych i zewnętrznych kontaktach przełożonego

4. Warunki pracy i płacy

• rodzaj umowy – umowa o pracę

• wymiar czasu pracy - pełny etat

• miejsce pracy – siedziba Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Rynek Główny 35

• godziny pracy - zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)

5. Wymagane dokumenty

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

6. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2015 r.

z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: ASYSTENT DYREKTORA”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK - www.mhk.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

7. Ilość etatów - 1

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Asystenta Dyrektora w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa