BIP MJO - Zespół Szkół Energetycznych
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Nauczyciel przedmiotów informatycznych


1. Wymagania formalne
 Wykształcenie wyższe informatyczne z przygotowaniem pedagogicznym


2. Wymagania dodatkowe
  -


3. Zakres obowiązków

 Nauczyciel przedmiotów informatycznych:

  - Urządzenia techniki komputerowej

  - Diagnostyka i naprawa komputerów
4. Warunki pracy i płacy:

 - Zgodnie z przepisami dotyczącymi wynagrodzenia nauczycieli

 - Umowa o pracę
5. Wymagane dokumenty:

 - CV

 - Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Do 10 lipca 2015 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Energetycznych ul. Loretańska 16 Kraków


7. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor mgr Marek Kolarski