BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  

TECHNIK DS. MULTIMEDIÓW

 

1. Wymagania formalne

• wykształcenie średnie techniczne, preferowane wyższe techniczne

• doświadczenie w zakresie podstawowego serwisu sprzętu komputerowego oraz multimedialnego (komputery, laptopy, rzutniki cyfrowe

• doświadczenie w zakresie instalacji i konfiguracji systemów Windows XP/Vista/7/8

• bardzo dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera (poczta, pakiety biurowe MS Office, Internet, programy prezentacyjne, odtwarzacze multimedialne)

• znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie dokumentacji technicznej

• doświadczenie w zakresie zarządzania systemami multimedialnymi oraz realizacji wydarzeń na żywo w zakresie akustyki, wizji i oświetlenia (konferencje, pokazy itp.)

• umiejętność czytania i prowadzenia dokumentacji technicznej zrealizowanych prac

• umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu

• staranność, punktualność, dyspozycyjność

2. Wymagania dodatkowe

• doświadczenie w diagnozie i dokonywaniu drobnych napraw elektronicznych

3. Zakres obowiązków

• monitoring pracy systemów multimedialnych zainstalowanych na wystawach muzealnych

• obsługa urządzeń audio i video oraz sterowania oświetleniem podczas wydarzeń muzealnych realizowanych na żywo

• serwis, instalacja i konfiguracja komputerów oraz urządzeń multimedialnych

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy - umowa o pracę

• wymiar czasu pracy - pełny etat

• miejsce pracy – oddziały Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

• godziny pracy- zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)

5. Wymagane dokumenty:

• cv

• list motywacyjny

• kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.07.2015 r.

z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: Technik ds. multimediów”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK - www.mhk.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

7. Ilość etatów - 1

 Dyrektor Michał Niezabitowski

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy technika ds. multimediów w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa