BIP MJO - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krakowski Ośrodek Terapii
DYREKTOR KRAKOWSKIEGO OŚRODKA TERAPII
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
NAUCZYCIEL PSYCHOLOG SPECJALISTA TERAPII DZIECI
 
 


1. Wymagania formalne

 

 • wyksztacenie wyższe nagisterskie na kietunku psychologia, pedagogika,
 • kwalifikacje pedagogiczne do pracy w oświacie.2. Wymagania dodatkowe

 

 • ukończony lub w trakcie całościowego kursu psychoterapii,
 • minimum roczne doświadczenie w diagnozie i pracy terapeutycznej indywidualnej z dziećmi w wieku 3-12 lat,
 • doświadczenie w pracy grupowej terapeutycznej z dziećmi,
 • umiejętność prowadzenia warsztatów, konsultacji dla dzieci i dorosłych,
 • doświadczenie w pracy terapeutycznej, psychoedukacyjnej - indywidualnej i grupowej z rodzicami,
 • doświadczenie własnej, systematycznej relacji superwizyjnej,
 • doświadczenie własnej psychoterapii,
 • certyfikat psychoterapeuty lub w trakcie certyfikacji.3. Zakres obowiązków

 • prowadzenie i współprowadzenie terapii grupowej dzieci,
 • prowadzenie terapii indywidualnej dzieci,
 • prowadzenie konsultacji dla pedagogów i psychologów szkolnych,
 • prowadzenie wychowawczo-rodzinnych konsultacji,
 • badania psychologiczne dzieci.4. Warunki pracy i płacy:

 • zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,
 • wymiar zatrudnienia 1 etat (20 godzin),
 • wynagrodzenie zgodne z tabelą wynagrodzeń dla nauczycieli.5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych(Dz.U.z 2002r. nr 101, poz.926 z późn. zmianami).

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie Krakowskiego Ośrodka Terapii Kraków, ul. Helclów 23 a w terminie do 31.07.2015r. do godz. 15 w zamkniętej kopercie z adnotacją "Nabór na stanowisko nauczyciel psycholog specjalista terapii dzieci". Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.7. Ilość etatów

1 etat (20 godzin).
Dyrektor Barbara Woszczyna

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Krakowski Ośrodek Terapii ()