Warsztaty z dnia 20.02.2014 r., 

Temat wiodący: Powiatowy Zasób Geodezyjno- Kartograficzny w aspekcie procesu budowlanego. Sposób oblicznia charakterystycznych inwestycji na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, w kontekście warunków zapisywanych w decyzji WZ

 

Z udziałem: Wydział Geodezji UMK

 

Sposób obliczania powierzchni zabudowy - uzupełnienie do Warsztatów dla Inwestora 20-02-2014 r.

 

Warsztaty z dnia 04.04.2014 r.,

Temat wiodący: Interpretacja zapisów planów miejscowych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK

 

Z udziałem: Biuro Planowania Przestrzennego UMK

 

Warsztaty z dnia 26.06.2014 r.,

Temat wiodący: Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz zakres i forma projektu budowlanego zamiennego

 

Z udziałem: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

 

Warsztaty z dnia 18.09.2014 r.,

Temat wiodący: Wpływ zmian w Prawie geodezyjnym na proces inwestycyjny

 

Z udziałem: Wydział Geodezji UMK

 

Warsztaty z dnia 27.11.2014 r.,

Temat wiodący: Procedura zgłoszenia budowy oraz wykonywanierobót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii remontów.

Potrzeba uzyskiwania zamiennego pozwolenia na budowę w przypadku wykonywania projektów aranżacji powierzchni biurowych przed dokonaniem odbioru budynku, który w projekcie budowlanym projektowany został w standardzie core & shell.

 

Z udziałem: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

 

Warsztaty z dnia 20.05.2015 r.

Temat wiodący: Zmiany w Prawie budowlanym (Pb) ze szczególnym uwzględnieniem tematyki określania obszaru oddziaływania obiektów budowlanych i wynikającej z tego problematyki wskazywania stron postępowania oraz mapy zagrożenia powodziowego i wynikające z przekazania ich Prezydentowi Miasta Krakowa obowiązki w postępowaniach o uzyskanie decyzji wz, ulicp, pnb.

 

Warsztaty z dnia 09.07.2015 r.

Temat wiodący: Obsługa komunikacyjna w projekcie budowlanym,

Uzbrojenie terenu, instalacje wewnętrzne w projekcie budowlanym, w kontekście nowelizacji Prawa budowlanego.

 

Warsztaty z dnia 11.04.2016 r.

Temat wiodący: Wydawaie decyzji pozwoelń na budowę w kontekście ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego [...] 

 

Warsztaty z dnia 18.11.2016 r.

Temat wiodący: Problemy interpretacyjne dotyczące postępowania o pozwoleniu na budowę.

 

Warsztaty z dnia 27.02.2018 r.

Temat wiodący: Warunki techniczne, nowielizacja przepisów Rozporządzenia z dnia 14 listopada 2017 r.