Urząd Miasta Krakowa w swojej strukturze posiada jednostki, których podstawowym zadaniem jest wsparcie dla podmiotów gospodarczych. Ich działalność skierowana jest do wszystkich zainteresowanych rozwojem biznesu w Krakowie, poczynając od zakładania firmy w Krakowie (POP), poprzez programy wspierające przedsiębiorczość (MSP) a kończąc na projektach inwestycyjnych (COI). W każdym z przypadków przedsiębiorca/inwestor może liczyć na fachową i szybką pomoc.

 

Do głównych zadań POP należy:

• Wspieranie działalności gospodarczej podejmowanej i wykonywanej przez przedsiębiorców, w tym udzielanie informacji:

• Udzielanie informacji w sprawie rejestracji działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne.

• Realizacja zadań dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego:

• Współpraca z krakowskimi uczelniami i krakowskimi szkołami ponadgimnazjalnymi

• Udzielanie informacji o przedsiębiorcach:

• Udostępnianie przedsiębiorcom wydawnictw, informatorów związanych z zagadnieniami działalności gospodarczej w kraju i w Unii Europejskiej

• Współpraca z instytucjami uczestniczącymi w procesie rejestracji działalności gospodarczej na podstawie porozumień podpisanych przez Prezydenta Miasta Krakowa i dyrektorów krakowskich oddziałów: Urzędu Statystycznego, Izby Skarbowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

  • Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - MSP

Zakres działania MSP obejmuje:

• Prowadzenie działań związanych ze wsparciem i rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości w mieście.

• Koordynację realizacji i realizację zadań wynikających z uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta.

• Koordynację działań związanych z współpracą i monitorowaniem rozwoju środowiska start-upowego w Krakowie.

• Realizację zadań z zakresu przedsiębiorczości wynikających z uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

• Współpracę z jednostkami samorządu gospodarczego, izbami i organizacjami wspierającymi rozwój gospodarczy miasta oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi.

• Prowadzenie, redagowanie i administrowanie serwisem www.business.krakow.pl w ramach Miejskiej Platformy Internetowej Magiczny Kraków.

• Prowadzenie, redagowanie i administrowanie Platformą Innowacyjności w ramach serwisu www.msp.krakow.pl.

• Monitorowanie realizacji uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.

• Redagowanie i wydawanie "Informatora dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl".

 Dane kontaktowe

Do głównych zadań COI należy:

• Obsługa informacyjno-merytoryczna inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie polityki inwestycyjnej miasta, obowiązującego prawa lokalnego, podstawowych uwarunkowań prawnych inwestycji o charakterze ogólnokrajowym wraz z monitorowaniem na rzecz obsługiwanych inwestorów przebiegu procesu inwestycyjnego.

• Przygotowywanie i prowadzenie spotkań z inwestorami i wizyt w terenie.

• Współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi UMK i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie obsługi inwestorów.

• Tworzenie propozycji ofert inwestycyjnych w oparciu o informacje pozyskane z merytorycznych komórek organizacyjnych UMK.

• Prezentacja oferty inwestycyjnej miasta na krajowych i zagranicznych targach.

• Współpraca z jednostkami samorządu gospodarczego, organizacjami wspierającymi rozwój gospodarczy miasta oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi.

• Promocja gospodarcza i inwestycyjna miasta we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi UMK.

• Koordynacja realizacji i realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

• Współpraca z Krakowskim Ośrodkiem Naukowym w zakresie współdziałania i współpracy w trójkącie nauka - biznes - samorząd, Porozumienia z wyższymi uczelniami a w szczególności promocji krakowskiego ośrodka naukowego w ramach projektu "Study in Krakow", koordynacji i realizacji programu "Krakowskie Konferencje Naukowe".

 Dane kontaktowe