Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VII kadencji


Komisja Infrastruktury


2018-09-24 PN 14:00 sala Portretowa UMK Plac wszystkich Świętych 3/4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania (druk nr 3156).

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zakazu umieszczania reklam na słupach oświetleniowych i słupach energetycznych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Krakowa (druk nr 3152).

Zaproszeni goście:

   p.o. Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Marcin Hanczakowski

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Rewizyjna


2018-09-24 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Sprawy skarg oraz pism wpływających do Komisji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej - Antoni Fryczek

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej - Krzysztof Kowal

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa


2018-09-24 PN 17:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Informacja na temat sieci Centrów Aktywności Seniora w Krakowie.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura MOWIS - Mateusz Płoskonka

   Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej - Anna Okońska - Walkowicz

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/317/15 w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych - według druku nr 3144.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Witold Kramarz

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Andrzej Kulig

3. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

4. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa


2018-09-26 ŚR 09:15 sala Kupiecka UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz nadanie statutu Miejskiemu Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie - według druku nr 3159.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia - Michał Marszałek

2. Analiza dostępności do świadczeń zdrowotnych za II kwartał 2018 r.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia - Michał Marszałek

3. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

4. Oświadczenia, komunikaty.