Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VII kadencji


Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych


2017-04-27 CZ 17:00 UMK sala im. J. Dietla Pl. Wszystkich Świętych 3-4

1. Kraków - inteligentne miasto. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa dotycząca Krakowa jako smart city w obszarze Smart Mobility (inteligentna mobilność).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Naczelny Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Marcin Korusiewicz

   Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej - Wacław Skubida

   Zastepca Prezydenta Miasta Krakowa - Elżbieta Koterba

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Główna


2017-05-08 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2. Uzgodnienie porządku obrad LXXII sesji Rady Miasta Krakowa, na środę 17 maja 2017 r.

Zaproszeni goście:

   Sekretarz Miasta Krakowa - Paweł Stańczyk

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.

5. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Sportu i Kultury Fizycznej


2017-05-09 WT 15:00 sala Dietla UMK PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Informacja Zarządu Infrastruktury Sportowej dotycząca realizacji Programu rewitalizacji przyszkolnej infrastruktury sportowej ? boiska.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej - Krzysztof Kowal

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.

5. Zamknięcie posiedzenia.