Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VII kadencji


Komisja Promocji i Turystyki


2017-01-12 CZ 15:00 Sala Dietla UMK PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Omówienie zakresu tematycznego pracy Komisji w 2017 roku.

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.

5. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Sportu i Kultury Fizycznej


2017-01-17 WT 15:00 Sala Dietla UMK PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa dotycząca zamierzeń wdrażania reformy oświatowej w Krakowie i jej wpływu na szkolnictwo sportowe i profilowane.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Katarzyna Król

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Korfel-Jasińska

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.

5. Zamknięcie posiedzenia.