Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VII kadencji


Komisja Infrastruktury


2017-01-23 PN 14:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3/4

1. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat organizacji ruchu układu z II obwodnicą Miasta Krakowa z podaniem ilości samochodów wjeżdżających w ulice łączącą II obwodnicę z III obwodnicą w godzinach szczytu.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Naczelny Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Marcin Korusiewicz

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Tadeusz Trzmiel

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przekazywania z budżetu Gminy Miejskiej Kraków środków finansowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług (druk nr 1519).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych - Dorota Iwanicka

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCII/1233/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków (druk nr 1549).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Naczelny Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Marcin Korusiewicz

4. Propozycje do planu pracy Komisji na 2017 rok.

5. Sprawy bieżące.

6. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Rewizyjna


2017-01-23 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Sprawy skarg oraz pism wpływających do Komisji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Witold Kramarz

   Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej - Antoni Fryczek

2. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa na rok 2017.

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska


2017-01-23 PN 16:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat rozwoju Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Geodezji - Maria Kolińska

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Park Rzeczny Drwinka - Bochenka'' (druk nr 1496).

3. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze" (druk nr 1536).

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze", oznaczonej numerem 1 (w zakresie punktów nr 1 i 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3551/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze" w Krakowie, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu (druk nr 1537).

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze", oznaczonej numerem 3 (w zakresie punktu nr 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3551/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze" w Krakowie, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu (druk nr 1538).

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze", oznaczonej numerem 5 (w zakresie punktu nr 1 oraz częściowo w zakresie punktu nr 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3551/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze" w Krakowie, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu (druk nr 1539).

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze", oznaczonej numerem 7 (w zakresie punktu nr 1 oraz częściowo w zakresie punktu nr 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3551/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze" w Krakowie, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu (druk nr 1540).

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze", oznaczonej numerem 8 (w zakresie punktu nr 1 oraz częściowo w zakresie punktu nr 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3551/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze" w Krakowie, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu według druku nr 1541

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze", oznaczonej numerem 9 (w zakresie punktu nr 1 oraz częściowo w zakresie punktu nr 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3551/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze" w Krakowie, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu według druku nr 1542

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze", oznaczonej numerem 12 (w zakresie punktu nr 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3551/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze" w Krakowie, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu według druku nr 1543

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze", oznaczonej numerem 13 (w zakresie punktu nr 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3551/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Park Rzeczny Drwinka - Podedworze" w Krakowie, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu według druku nr 1544

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze", w tym uwagi zgłoszonej do prognozy oddziaływania na środowisko do tego projektu planu, oznaczonej numerem 14 (w zakresie punktów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3551/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze" w Krakowie, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu według druku nr 1545

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze", oznaczonej numerem 15 (w zakresie punktu nr 1 oraz częściowo w zakresie punktu nr 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3551/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze" w Krakowie, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu według druku nr 1546

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze", oznaczonej numerem 16 (w zakresie punktu nr 1 oraz częściowo w zakresie punktu nr 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3551/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze" w Krakowie, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu według druku nr 1547

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze", oznaczonej numerem 17 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3551/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Podedworze" w Krakowie, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu według druku nr 1548

16. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat stanu zaawansowania prac planistycznych.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego - Bożena Kaczmarska-Michniak

   Zastepca Prezydenta Miasta Krakowa - Elżbieta Koterba

17. Sprawy bieżące.

18. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa


2017-01-23 PN 17:00 sala Dietla UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Andrzej Kulig

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Korfel-Jasińska

   Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych - Jan Żądło

   Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny - Marzena Paszkot

   Dyrektor Wydziału Sportu - Barbara Mikołajczyk

   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Witold Kramarz

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1 -według druku nr 1556.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Witold Kramarz

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 28 według druku nr 1557.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Witold Kramarz

4. Oddelegowanie Radnych Miasta Krakowa do pracy w Zespole Zadaniowym ds. opracowania uchwał RMK dotyczących spraw mieszkaniowych.

5. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

6. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Kultury i Ochrony Zabytków


2017-01-24 WT 14:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Spotkanie z dyrektorem Muzeum Narodowego dr hab. Andrzejem Betlejem.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Andrzej Kulig

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

2. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2017.

3. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

4. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Budżetowa


2017-01-24 WT 15:00 UMK sala 303 Pl. Wszystkich Świetych 3-4

1. Informacja Skarbnika Miasta Krakowa dotycząca zmian w zasadach rozliczania podatku VAT i ich wpływie na sytuację finansową Miasta.

Zaproszeni goście:

   Skarbnik Miasta Krakowa - Lesław Fijał

2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) według druku nr 1560

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura Skarbnika - Alina Kwaśniak

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 020, 600, 900 i 921) według druku nr 1559

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przekazywania z budżetu Gminy Miejskiej Kraków środków finansowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług według druku nr 1519

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych - Dorota Iwanicka

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku nr 68 A położonym przy ul. Prądnickiej w Krakowie według druku nr 1550.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku nr 20 położonym przy ul. Makowskiego w Krakowie według druku nr 1551.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

7. Opiniowanie wykazu (GS-04.7125.8.3.2016) obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczony do zbycia na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem (os. Górali 6).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

8. Opiniowanie wniosków w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r.(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721 z późn. zm.).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

9. Sprawy bieżące.

10. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Edukacji


2017-01-24 WT 16:00 UMK, Sala im. J. Dietla Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie, Al. Skrzyneckiego 12, według druku nr 1507.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Katarzyna Król

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Korfel-Jasińska

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, według druku nr 1554.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Katarzyna Król

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Korfel-Jasińska

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, według druku nr 1555.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Katarzyna Król

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Korfel-Jasińska

6. Informacja na temat stanu przygotowań do programu pn. "Zima w szkole" w 2017 roku.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Katarzyna Król

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Korfel-Jasińska

7. Sprawy bieżące.

8. Oświadczenia, komunikaty.

9. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Dialogu Obywatelskiego


2017-01-24 WT 17:00 Miejskie Centrum Dialogu ul. Bracka 10

1. Informacja o pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Prądnik Czerwony Wschód oraz o wydanych i procedowanych decyzjach pozwolenia na budowę nowych bloków w rejonie ulicy Reduta 34.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki - Jadwiga Warat-Hapońska

   Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego - Bożena Kaczmarska-Michniak

2. Omówienie uwag Biura Skarbnika zgłoszonych do projektu nowelizacji Statutów Dzielnic.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura Skarbnika - Alina Kwaśniak

   Skarbnik Miasta Krakowa - Lesław Fijał

3. Informacja o planowanych konsultacjach społecznych realizacji buspasa w ciągu ulic Pilotów i Olszyny.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Naczelny Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Marcin Korusiewicz

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego


2017-01-24 WT 17:00 Sala Portretowa UMK PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Przyjęcie i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCII/1233/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków według druku nr 1549

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Naczelny Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Marcin Korusiewicz

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska - Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 68 A położonym przy ul. Prądnickiej w Krakowie według druku nr 1550

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska ? Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 20 położonym przy ul. Makowskiego w Krakowie według druku nr 1551

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

4. Opiniowanie wniosków w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniembonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r.(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721 z późn. zm.).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

5. Omówienie propozycji do Planu Pracy Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego RMK na 2017 r.

6. Sprawy bieżące.

7. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Praworządności


2017-01-25 ŚR 11:00 UMK, Sala im. J. Dietla Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2017 rok.

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Promocji i Turystyki


2017-01-26 CZ 15:00 sala Dietla UMK PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Propozycje rozwoju parków kulturowych na terenie miasta Krakowa. Funkcjonowanie obecnie istniejącego parku kulturowego. Estetyka centrum Miasta.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

   Komendant Straży Miejskiej - Adam Młot

3. Problemy z którymi borykają się przewodnicy krakowscy podczas swojej pracy.

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych


2017-01-26 CZ 16:00 Krakowski Park Technologiczny ul. Podole 60

1. Informacja na temat inicjatyw wspierania Start up w Krakowie.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta - RafaŁ Kulczycki

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza


2017-01-26 CZ 18:00 UMK, Sala Kupiecka Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Informacja Zarządu Zieleni Miejskiej na temat planu działań na 2017 rok, a także informacja na temat skutków nowelizacji Ustawy o ochronie przyrody, dotyczącej usuwania drzew i krzewów.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej - Piotr Kempf

4. Kontrola spalin pojazdów wjeżdżających do centrum, w szczególności pojazdów komunikacji zbiorowej oraz taxi. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Policji oraz Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK.

Zaproszeni goście:

   Komendant Miejski Policji - Rafał Leśniak

   Dyrektor Wydz.Ewidencji, Pojazdów i Kierowców - Witold Krupiarz

   Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego - Paweł Kucharczyk

5. Przyjęcie planu pracy komisji na 2017 rok

6. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

7. Oświadczenia, komunikaty.

8. Zamknięcie posiedzenia.