Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VII kadencji


Komisja Główna


2018-03-19 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa na lata 2017-2020" - projekt Grupy Mieszkańców Miasta - druk nr 2681, zgodnie z par. 27a ust. 5 Statutu Miasta Krakowa.

3. Uzgodnienie porządku obrad XCVIII sesji Rady Miasta Krakowa, na środę 28 marca 2018 r.

Zaproszeni goście:

   Sekretarz Miasta Krakowa - Paweł Stańczyk

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Krakowa na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Krakowa, określenie ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym - druk nr 2686.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru - Piotr Bukowski

5. Sprawy bieżące.

6. Oświadczenia, komunikaty.

7. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Sportu i Kultury Fizycznej


2018-03-20 WT 15:00 obiekt RKS Garbarnia 30 - 001 Kraków ul.Rydlówka 23

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Prezentacja działalności i planów inwestycyjnych RKS Garbarnia.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej - Krzysztof Kowal

3. Delegowanie przedstawiciela do Kapituły "Przyjaciel Sportu A.D.2017".

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Sportu - Barbara Mikołajczyk

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.