Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VII kadencji


Komisja Infrastruktury


2017-02-27 PN 14:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3/4

1. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat organizacji ruchu układu z II obwodnicą Miasta Krakowa z podaniem ilości samochodów wjeżdżających w ulice łączącą II obwodnicę z III obwodnicą w godzinach szczytu.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Naczelny Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Marcin Korusiewicz

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Tadeusz Trzmiel

2. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat zmiany opłat za pojemniki na odpady komunalne.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej - Wacław Skubida

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/285/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa (druk nr 1714).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Naczelny Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Marcin Korusiewicz

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Rewizyjna


2017-02-27 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Sprawy skarg oraz pism wpływających do Komisji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Naczelny Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Marcin Korusiewicz

   Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej - Antoni Fryczek

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska


2017-02-27 PN 16:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Północ" według druku nr 1528.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne.go obszaru "Ugorek - Fiołkowa" według druku nr 1688.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy" według druku nr 1689.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Odstąpienie od sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy" oraz "Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej" według druku nr 1690.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rybitwy - Rejon ulicy Golikówka" według druku nr 1704.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Rejon ulicy Wizjonerów" według druku nr 1705.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej" według druku nr 1706.

8. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1728.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema -Park Lotników Polskich" według druku nr 1729.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 2 (w zakresie punktów nr 1a, 1b, 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1730.

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 3 (w zakresie punktów nr I i II.3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1731.

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 4 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1732.

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 5 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1733.

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 6 (w zakresie punktów nr 2, 3, 6 oraz częściowo w zakresie punktów nr 1 i 5) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1734.

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonych numerami 7 i 9 (w zakresie punktu nr 4 oraz częściowo w zakresie punktu nr 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1735.

16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 8 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1736.

17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 10 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1737.

18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 11 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1738.

19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonych numerami 12 i 13 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1739.

20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 14 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1740.

21. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 15 (w zakresie punktu nr 2 oraz częściowo w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" - według druku nr 1741.

22. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 16 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1742.

23. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 17 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1743.

24. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 18 (w zakresie punktów nr 2, 3 oraz częściowo w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1744

25. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 19 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1745

26. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 20 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1746

27. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonych numerami 21, 22, 23 i 29 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1747

28. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema - Park Lotników Polskich?, oznaczonych numerami 24 i 25 (w zakresie punktów nr 1, 2, 3, 5, 6 oraz częściowo w zakresie punktu nr 4) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1748

29. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 26 (w zakresie punktów nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oraz częściowo w zakresie punktu nr 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1749

30. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonych numerami 27 i 28 (w zakresie punktów nr 1, 2, 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1750

31. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonych numerami 31 i 42 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1751

32. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 32 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1752

33. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonych numerami 33 i 44 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1753

34. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonych numerami 34, 35, 36, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52 i 53 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1754

35. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonych numerami 37 i 38 (w zakresie punktów nr 1 i 4 oraz częściowo w zakresie punktu nr 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1755

36. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 39 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1756

37. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 40 (w zakresie punktów nr 2 i 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1757

38. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 43 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1758

39. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Lema ? Park Lotników Polskich?, oznaczonej numerem 51 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1759

40. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1760

41. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 2 w Załączniku do Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1761

42. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 3 w Załączniku do Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1762

43. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 4 w Załączniku do Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1763

44. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonych numerami 5 i 6 w Załączniku do Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1764

45. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 7 (w zakresie punktów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10a, 11, 12, 13, 14) w Załączniku do Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1765

46. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 8 w Załączniku do Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1766

47. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 9 w Załączniku do Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1767

48. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 10 w Załączniku do Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1768

49. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 11 w Załączniku do Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1769

50. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 12 w Załączniku do Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1770

51. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich", oznaczonej numerem 13 w Załączniku do Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Park Lotników Polskich" według druku nr 1771

52. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat stanu zaawansowania prac planistycznych.

Zaproszeni goście:

   Zastepca Prezydenta Miasta - Elżbieta Koterba

   Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego - Bożena Kaczmarska-Michniak

53. Sprawy bieżące.

54. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa


2017-02-27 PN 17:00 sala Dietla UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Wykonanie remontów za rok 2016 w zasobie mieszkaniowym Gminy.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych - Katarzyna Zapał

2. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Kultury i Ochrony Zabytków


2017-02-28 WT 14:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Działalność kulturalna "Pauza in Garden" ? informacja Pani Izabeli Chyłek

2. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda & Anima - Bogusław Zmudziński inicjator i organizator Festiwalu.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Domu Kultury - "Podgórze" w Krakowie oraz nadania statutu Centrum Kultury Podgórza w Krakowie - według druku nr 1711

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury - według druku nr 1713.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Andrzej Kulig

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

5. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

6. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Budżetowa


2017-02-28 WT 15:00 UMK sala 303 Pl. Wszystkich Świetych 3-4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 900) według druku nr 1776.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 755, 801, 852 i 926, zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 758, 851, 852 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 900 i 921) według druku nr 1777.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury według druku nr 1713

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego Nr 9 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek według druku nr 1712.

Zaproszeni goście:

   - Marta Witkowicz

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Basztowej Nr 5 wraz pomieszczeniami przynależnymi i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek według druku nr 1715.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 7 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Basztowej Nr 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek według druku nr 1716.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 84 usytuowanego w budynku na os. Teatralnym 3 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 75 % bonifikaty według druku nr 1717.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Do Wisły według druku nr 1718.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

9. Opiniowanie wniosków w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r.(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721 z późn. zm.).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

10. Opiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

11. Sprawy bieżące.

12. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Edukacji


2017-02-28 WT 16:00 UMK, Sala im. J. Dietla Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Prezentacja działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie i jego oferty skierowanej do samorządowców.

4. Dyskusja na temat problemu wysokich kosztów studniówek. Referuje radny Łukasz Wantuch.

5. Ustalenie harmonogramu wyjazdowych posiedzeń Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa.

6. Sprawy bieżące.

7. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego


2017-02-28 WT 17:00 sala Portretowa UMK PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Opiniowanie sprawy dotyczącej zmiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ulicy Mogilskiej oznaczonych jako działki nr 656/2,657/9,657/41 obręb 4 jednostka ewidencyjna Śródmieście ? obecny użytkownik wieczysty Activ Investment Spółka z o. o (GS-01.6871.1.1.2016.ML).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

2. Opiniowanie sprawy dotyczącej zmiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ulicy Mogilskiej oznaczonych jako działki nr 657/44, 657/43 obr.4, jed. ewidencyjna Śródmieście ? obecny użytkownik wieczysty Mogilska Tower sp. z o. o spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (GS- 01.6871.1.1.2015.ML).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

3. Opiniowanie sprawy dotyczącej zmiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ulicy Mogilskiej oznaczonych jako działka nr 657/42, obręb 4 jednostka ewidencyjna Śródmieście ? obecny użytkownik wieczysty Activ Investment Spółka z o. o (GS- 01.6871.1.1.2016.ML).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

4. Opiniowanie wykazu niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej na osiedlu Dywizjonu 303 przeznaczonej do przedłużenia o 25 lat tj. do dnia 18.04.2042 r. prawa użytkowania Samodzielnego Koła Terenowego Nr 37 Społecznego Towarzystwa Oświaty celem prowadzenia Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraSpołecznego Gimnazjum Nr 3 do czasu jego likwidacji ( GS- 02.6845.4.5.2016.AK).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

5. Opiniowanie wykazu zabudowanej działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ulicy Opolskiej przeznaczonej do zbycia w celu poprawywarunków zagospodarowania nieruchomości przyległych(GS 01.6840.2.8. 2015.B.).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

6. Opiniowanie wykazu dotyczącego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Olszanickiej przeznaczonej do zbycia celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (GS-01.6840.2.43.2015.BF).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

7. Opiniowanie wykazu lokalu użytkowego stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonego do zbycia na rzecz najemcy wraz z oddaniem użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem, położonego na os. Wandy(GS- 04.7125.8.4.2016).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego Nr 9 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek według druku nr 1712

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Basztowej Nr 5 wraz pomieszczeniami przynależnymi i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek według druku nr 1715

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 7 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Basztowej Nr 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym i oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek według druku nr 1716

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 84 usytuowanego w budynku na os. Teatralnym 3 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 75 % bonifikaty według druku nr 1717

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Do Wisły według druku nr 1718

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

13. Opiniowanie wniosków w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniembonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r.(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721 z późn. zm.).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

14. Opiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

15. Sprawy bieżące ? rozpatrzenie korespondencji.

16. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza


2017-03-01 ŚR 09:30 UMK, Sala Kupiecka Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa, według druku nr 1779.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska - Ewa Olszowska-Dej

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wykorzystania oczyszczaczy powietrza w celu poprawy jakości powietrza w krakowskich samorządowych placówkach edukacyjnych, według druku nr 1780.

Zaproszeni goście:

   Radny Miasta Krakowa - Łukasz Wantuch

5. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

6. Oświadczenia, komunikaty.

7. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Promocji i Turystyki


2017-03-02 CZ 15:00 sala 303 UMK PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zasady ruchu drogowego w Krakowie dla autokarów turystycznych.Transport turystów w Krakowie, komunikacja, ruch samochodów osobowych przyjeżdżających turystów.

Zaproszeni goście:

   Komendant Straży Miejskiej - Adam Młot

   Dyrektor Naczelny Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Marcin Korusiewicz

3. Krakowskie rzemiosło i handel jako spuścizna historyczna i atrakcja turystyczna Krakowa ? produkty turystyczne Krakowa związane z tym zagadnieniem w kontekście nowego projektu Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Krakowie.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta - RafaŁ Kulczycki

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Główna


2017-03-06 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2. Uzgodnienie porządku obrad LXVI sesji Rady Miasta Krakowa, na środę 15 marca 2017 r.

Zaproszeni goście:

   Sekretarz Miasta Krakowa - Paweł Stańczyk

3. Przyjęcie inicjatywy uchwałodawczej Komisji w sprawie planu pracy Rady Miasta Krakowa na rok 2017.

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.