ZAKOLE WISŁY - Uchwały Rady Miasta Krakowa

   1. Uchwała Nr CXIX/1887/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zakole Wisły":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

    dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planupowrótPowrót do strony głównej planu