Kontrola zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2047)

 

W I kwartale 2017 roku wysłano 2500 przypomnień dotyczących zawierania obowiązkowych umów OC do rolników z terenu Krakowa. W 2017 r. skontrolowano 2400 gospodarstw rolnych pod kątem zawarcia ubezpieczenia. Sporządzono 1 wykaz dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie ze spisem rolników, którzy nie przedstawili w 2017 roku potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia.

Wyjaśniono, na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w 2017 roku 237 spraw związanych z użytkowaniem gospodarstw rolnych w związku z kontrolą zawarcia ubezpieczeń.

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2017

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2016

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2015

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2014

 

 


Zobacz też informacje w dziale: Kształtowanie i ochrona środowiska