Ubezpieczenia OC rolników

 

Gmina Miejska Kraków Wydział Kształtowania Środowiska zgodnie z ustawą(Podstawa prawna: art. 4 pkt 2 i 3, art. 44 i 59 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392 tj., z późn. zm.), art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) kontroluje obowiązek zawarcia umów ubezpieczeń z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

 

1. OC ROLNIKÓW z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

 

2. BUDYNKÓW ROLNICZYCH (GOSPODARSKICH).

 

3. UPRAW - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych. (Dotyczy rolników, którzy uzyskują płatności bezpośrednie do gruntów rolnych).

 

Urząd Miasta Krakowa informuje o konieczności złożenia wypełnionego druku potwierdzenia + do wglądu oryginał umowy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia – w terminie do 31 grudnia 2017 r.:

 

w Punktach Obsługi Mieszkańców: w Centrum Administracyjnym przy al. Powstania Warszawskiego 10, przy ul. Wielickiej 28a lub na os. Zgody 2,

 

• drogą e-mailową (skan druku potwierdzenia, polisy i dowodu jej opłacenia) na adres:mailto:Leszek.German@um.krakow.pl, mailto:Danuta.Ciepielowska@um.krakow.pl lub fax 12 616 8891

 

Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać pod numerami telefonów:

(12) 616-88-97 oraz (12) 616-88-98.

 

 

 

Pobierz druk potwierdzenia

 

 

Zobacz - Kontrole zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników