Dokument archiwalny


PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 4 marca do 14 kwietnia 2014 r.


(DRUGIE WYŁOŻENIE)


Zmiana Studium - Część tekstowa - wyłożenie Zmiana Studium - Część graficzna - wyłożenie Zmiana Studium - Prognoza oddziaływania na środowisko - wyłożeniestrona bipPowrót do poprzedniej strony


 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-03-12 12:40:45
TOMASZ GDULA
 Przeniesiono do archiwum
2017-07-20 10:20:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-12-29 12:36:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-08-01 14:18:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-07-02 12:22:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-07-02 12:21:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-06-04 08:43:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-04-15 08:13:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-03-04 08:40:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-03-04 08:38:04
TOMASZ GDULA
 Edycja