Dokument archiwalny


PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 4 marca do 14 kwietnia 2014 r.


(DRUGIE WYŁOŻENIE)


Zmiana Studium - Część tekstowa - wyłożenie Zmiana Studium - Część graficzna - wyłożenie Zmiana Studium - Prognoza oddziaływania na środowisko - wyłożeniestrona bipPowrót do poprzedniej strony


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2014-03-03
Data publikacji:
2014-03-04
Data aktualizacji:
2017-07-20