Dokument archiwalny


Przedszkola pełniące dyżur w lipcu i sierpniu 2014 roku oraz zasady zapisywania dzieci do przedszkoli dyżurnych

 

Zapisy dzieci do przedszkola pełniącego dyżur przyjmuje dyrektor tego przedszkola. Zapisy na lipiec i sierpień dokonywane są w terminie 19-30 maja 2014 roku - dotyczy to również dzieci uczęszczających do przedszkola pracującego w miesiącach wakacyjnych.

W okresie 2-13 czerwca 2014 roku powinna zostać podpisana umowa w sprawie korzystania dziecka z przedszkola pomiędzy rodzicem dziecka (prawnym opiekunem) a dyrektorem przedszkola pełniącego dyżur.

 

Karta zapisu dziecka na dyżur wakacyjny – formularz do pobrania

 

Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do przedszkola pełniącego dyżur, w innych terminach, w miarę wolnych miejsc. W takim przypadku umowa winna zostać zawarta najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Umowa zawarta może być na dowolną liczbę dni w miesiącu.

 

PRZEDSZKOLA PEŁNIĄCE DYŻUR W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH W 2014 r.