BIP MJO - Zespół Szkół Łączności
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
0GŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Konserwator

 

Oferta pracy dla pracownika obsługi w Zespole Szkół Łączności - stanowisko: konserwator, 1 etat
Dokumenty (CV i list motywacyjny) należy składać w sekretariacie szkoły ul. Monte Cassino 31 w Krakowie do dnia 24.01.2014 r. do godziny 15.00

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności ()
 

Dziennik zmian dokumentu:


2014-01-22 13:31:42
WOJCIECH SOŚNICKI
 Publikacja