Obszar strategiczny D - Kraków metropolitalny

  • Spotkanie Zespołu - 30.09.2013

Protokół

 

Materiały:

   • „Metropolia Kraków” - Wprowadzenie do analizy jednego z obszarów problemowych w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Krakowa - Prezentacja
   • Pozycja konkurencyjna Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego - Warsztaty - Prezentacja

 

  •  Spotkanie Zespołu - 14.10.2013 - godz. 10:00, Miejsce: UMK Kraków Plac Wszystkich Św. 3-4, Sala Portretowa

Protokół

 

Podsumowanie warsztatów

  • Spotkanie Zespołu - 28.10.2013 - godz. 10:00, Miejsce: UMK Kraków Plac Wszystkich Św. 3-4, Sala Portretowa

Protokół

 

Diagnoza - Prezentacja

  • Spotkanie Zespołu - 18.11.2013 - godz. 10:00, Miejsce: UMK Kraków Plac Wszystkich Św. 3-4, Sala Portretowa

Protokół

 

SWOT - Zestawienie

 

 

Diagnoza i analiza SWOT obszaru - [PDF]

 

 

Kontakt: strategia@um.krakow.pl