Obszar strategiczny C - Kraków miejsce zamieszkania i rekreacji

  • Spotkanie Zespołu - 4.10.2013

Podsumowanie

  

  • Spotkanie Zespołu - 16.10.2013 - godz. 11:00, UMK Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala 303 (III p.)

Podsumowanie

 

  • Spotkanie Zespołu - Analiza SWOT - Warsztat cz. I - 3.12.2013 - godz. 12:00 - 14:00, UMK Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala im. J. Lea

 

  • Spotkanie Zespołu - Analiza SWOT - Warsztat cz. II - 17.12.2013 - godz. 13:00 - 15:00, UMK Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala 303

   Diagnoza i analiza SWOT obszaru - [PDF]

 

  

Kontakt: strategia@um.krakow.pl