Obszar strategiczny A - Kraków – miasto obywatelskie

    • Spotkanie w sprawie społecznej wizji rozwoju Krakowa - 13.09.2013

 Podsumowanie

    • Spotkanie Zespołu - 7.10.2013

 Podsumowanie

    • Spotkanie Zespołu - Warsztat dotyczący analizy SWOT - 20.11.2013, godz. 16:00-18:30, Miejsce: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ul. św. Wawrzyńca 15

 

Diagnoza i analiza SWOT obszaru - [PDF]

 

Kontakt: strategia@um.krakow.pl