Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa - Strategia Rozwoju Krakowa 2030

  • Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa - Zarządzenie

  • Założenia aktualizacji Strategii

Założenia organizacyjno – metodologiczne do aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa

  • Badanie ankietowe

Opinie mieszkańców Krakowa na temat życia w mieście - Raport - [PDF]