Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa - Strategia Rozwoju Krakowa 2030

 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa - Zarządzenie

 • Założenia aktualizacji Strategii

Założenia organizacyjno – metodologiczne do aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa

 • Badanie ankietowe

Opinie mieszkańców Krakowa na temat życia w mieście - Raport - [PDF]

 • Przebieg prac

   • Spotkanie inauguracyjne - 1.07.2013 - Wnioski
   • Spotkanie dotyczące wizji rozwoju Krakowa i misji samorządu Miasta Krakowa - 18.07.2013 - Raport
   • Spotkanie dotyczące wizji rozwoju Krakowa i misji samorządu Miasta Krakowa  - 16.09.2013 - Raport
   • Spotkanie dotyczące misji samorządu Miasta Krakowa - 1.10.2013 - Raport
   • Podsumowanie prac nad wizją i misją - Podsumowanie