Dokument archiwalny

 

Kontrole wewnętrzne finansowe 2013 r.: 

Lp Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Wynik kontroli
1 VIII Liceum Ogólnokształcące kontrola problemowa  w zakresie ewidencji majątku i inwentaryzacji BK-04.1711.01.2013
2 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji kontrola problemowa w zakresie gospodarki środkami ZFŚS BK-04.1711.02.2013
 3 Żłobek Samorządowy Nr 24 kontrola problemowa w zakresie ewidencji należności i dochodów budżetowych BK-04.1711.04.2013
 4 Żłobek Samorządowy Nr 1 kontrola problemowa w zakresie ewidencji należności i dochodów budżetowych BK-04.1711.05.2013
 5 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 kontrola kompleksowa BK-04.1711.07.2013
 6 Żłobek Samorządowy Nr 21 kontrola kompleksowa BK-04.1711.08.2013
7 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych BK-04.1711.09.2013
8 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 kontrola problemowa w zakresie polityki płacowej w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 BK.04.1711.06.2013
9 Żłobek Samorządowy Nr 19 kontrola problemowa w zakresie ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych za rok 2012 BK-04.1711.11.2013
10 Gimnazjum Nr 35 kontrola kompleksowa BK-04.1711.03.2013
11 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych BK-04.1711.17.2013
12 Żłobek Samorządowy Nr 25 kontrola problemowa w zakresie ewidencji należności i dochodów budżetowych BK-04.1711.14.2013
13 Żłobek Samorządowy Nr 28 kontrola kompleksowa  BK-04.1711.13.2013
14 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących kontrola kompleksowa BK-04.1711.10.2013
15 Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta kontrola problemowa w zakresie gospodarki środkami ZFŚS BK-04.1711.19.2013
16 V Liceum Ogólnokształcące kontrola kompleksowa BK-04.1711.12.2013
17 Grodzki Urząd Pracy kontrola kompleksowa BK-04.1711.18.2013
18 Żłobek Samorządowy Nr 22 kontrola problemowa w zakresie ewidencji należności i dochodów budżetowych BK-04.1711.22.2013
19 Środowiskowy Dom Samopomocy VITA kontrola problemowa w zakresie ewidencji majątku i inwentaryzacji BK-04.1711.23.2013
20 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych BK-04.1711.25.2013
21 Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia" kontrola kompleksowa BK-04.1711.20. 2013
22 Gimnazjum Integracyjne Nr 12 kontrola kompleksowa BK-04.1711.16.2013
23 MDK ul.Reymonta kontrola problemowa w zakresie gospodarki środkami ZFŚS BK-04.1711.29.2013
24 Zespół Szkół Nr 2 kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych BK-04.1711.30.2013
25 Muzeum Sztuki Współczesnej kontrola kompleksowa BK-04.1711.21.2013
26 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego kontrola problemowa w zakresie ewidencji majątku i inwentaryzacji BK-04.1711.34.2013
27 Żłobek Samorządowy nr 32 kontrola problemowa w zakresie ewidencji należności i dochodów budżetowych BK-04.1711.32.2013
28 Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych BK-04.1711.31.2013
29 Żłobek Samorządowy Nr 6 kontrola problemowa w zakresie ewidencji należności i dochodów budżetowych BK-04.1711.26.2013
30 Żłobek Samorządowy Nr 31 kontrola problemowa w zakresie ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych za rok 2012 BK-04.1711.38.2013
31 Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 kontrola kompleksowa BK-04.1711.36.2013
32 Straż Miejska Miasta Krakowa kontrola doraźna w zakresie gospodarki finansowej oraz oceny wiarygodności sprawozdań BK-04.1711.27.2013
33 Szkoła Podstawowa Nr 36 kontrola kompleksowa BK-04.1711.35.2013
34 Żłobek Samorządowy Nr 12 kontrola problemowa w zakresie ewidencji należności i dochodów budżetowych BK-04.1711.40.2013
35 Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 41 kontrola problemowa w zakresie ewidencji majątku i inwentaryzacji BK-04.1711.39.2013
36 Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych BK-04.1711.37.2013
37 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 kontrola problemowa w zakresie gospodarki środkami ZFŚS BK-04.1711.41.2013
38 Przedszkole Samorządowe Nr 22 kontrola kompleksowa BK-04.1711.24.2013
39 XXI Liceum Ogólnokształcące kontrola problemowa w zakresie ewidencji majątku i inwentaryzacji BK-04.1711.42.2013
40 Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych BK-04.1711.45.2013
41 Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 "Krzesławice" os.Na Stoku kontrola problemowa w zakresie ewidencji majątku i inwentaryzacji BK-04.1711.44.2013
42 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 kontrola problemowa w zakresie ewidencji majątku i inwentaryzacji BK-04.1711.33.2013
43 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 kontrola problemowa w zakresie ewidencji majątku i inwentaryzacji BK-04.1711.43.2013
44 Urząd Miasta Krakowa kontrola problemowa w zakresie gospodarki środkami ZFŚS BK-04.1712.1.2013
45 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2 os.Teatralne 35, Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie kontrola kompleksowa BK-04.1711.28.2013
46 Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie kontrola kompleksowa BK-04.1711.15.2013