Karta usługi PD-4 Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających takiej osobowości

Więcej informacji o podatkach i opłatach

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:
Deklaracja na podatek rolny.

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Deklaracja na podatek leśny.

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Deklaracja na podatek od nieruchomości.


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Tak z uwagami-1.

Tak z uwagami-1.

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Nie

Nie

Nie

Nie