Projekt: Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory – Głównej Siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

 

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 19 707 594,29 PLN

 

Wartość dofinansowania: 13 619 069,22 PLN

 

Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji

 

Okres realizacji: 02.01.2012 - 31.12.2014
 
 

Opis


Projekt obejmie swoim zakresem prace budowlano-konserwatorskie przy dwóch budynkach: Pałac Pod Krzysztofory skrzydło zachodnie (ul. Szczepańska 2) i budynek przy ul. Jagiellońskiej 2 – Szczepańskiej 4.

 

W zakres projektu wchodzą prace:

 

1.ogólnobudowlane na wszystkich kondygnacjach użytkowych: roboty stanu surowego i roboty wykończeniowe (fundamenty – wzmocnienia, roboty konstrukcyjne, roboty żelbetowe, roboty murowe, tynki elewacyjne i wewnętrzne, obróbki blacharskie, stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa – wewnętrzna i zewnętrzna, podłogi, posadzki, wykończenie ścian, i stropów, sufity, winda zewnętrzna);

 

2. konserwatorskie, w tym zakresie wystroju wnętrz (konserwacja i rekonstrukcja elementów kamiennych i ceglanych oraz polichromii i elementów sztukatorskich, konserwacja elementów drewnianych);

 

3. instalacyjne: instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, teletechniczne i AV, przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej;

 

4. zagospodarowanie terenu (fragmenty nawierzchni dziedzińca wraz z przebudową instalacji podziemnych).

 

Ponadto projekt obejmuje swoim zakresem modernizację i przebudowę budynków: skrzydło zachodnie (ul. Szczepańska 2) i budynek u zbiegu ulic Jagiellońskiej 2/Szczepańskiej 4 oraz nadbudowę o jedną kondygnację parterowego budynku u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Szczepańskiej.

 

Krzysztofory po remoncie zmienią się diametralnie. Powstaną nowe sale ekspozycyjne, pracownie merytoryczne, sala konferencyjna dla 200 osób wraz z zapleczem, gabinety Dyrekcji Muzeum, sekretariat oraz modelarnia.