Karta usługi SA-57 Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:

Rejestracja sprzętu pływającego posiadanego przez uprawnionego do rybactwa


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie