Karta usługi SA-4 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (kat. ABC- catering)

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie