Dokument archiwalny

KONIEC PIERWSZEGO ETAPU REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI

 

W piątek (13 kwietnia) ogłoszono wyniki pierwszego etapu rekrutacji do krakowskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2012/2013. Do placówek przyjęto 87 % procent zgłoszonych dzieci.

 

W pierwszym etapie rekrutacji elektroniczny nabór w samorządowych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzono na 17 999 miejsc, (liczba ta nie obejmuje 232 miejsc dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych i specjalnych).
Ponadto w publicznych (1108) i niepublicznych (6455) przedszkolach oraz punktach przedszkolnych (462) dotowanych przez GMK przygotowanych zostało w sumie 8 025 miejsc (dane z wniosków o udzielenie dotacji w roku 2012). Przedszkola te nie biorą udziału w elektronicznej rekrutacji.


Do 2 kwietnia br. w elektronicznym systemie zostało zarejestrowanych 19 717 dzieci - w tym 9 523 dziewczynek i 10 194 chłopców (w ubiegłym roku wszystkich dzieci było 18 829). W systemie zarejestrowano 12 379 dzieci kontynuujących edukację przedszkolną. Do oddziałów przy szkołach podstawowych złożono 1 503 podań, a do przedszkoli 18 214 podań.


W wyniku pierwszego etapu rekrutacji w przedszkolach i szkołach znalazło miejsce 17 083 dzieci (w ubiegłym roku było ich 16 994). Krakowskie samorządowe placówki w dniu ogłoszenia wyników dysponowały 916 wolnymi miejscami w przedszkolach i szkołach podstawowych. W tym: w przedszkolach 116, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 16 i w oddziałach zerowych w szkołach podstawowych 784.


Listy dzieci przyjętych zostały wywieszone 13 kwietnia, o godz. 9.00 w placówkach uczestniczących w rekrutacji, ponadto rodzice, którzy na karcie zapisu podali adres e-mail, otrzymali wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę - uzyskali informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej. Lista wolnych miejsc jest dostępna na stronie internetowej www.portaledukacyjny.krakow.pl. W celu zapisania dziecka do przedszkola, które dysponuje wolnym miejscem należy udać się do tego przedszkola.


Najwięcej chętnych na jedno miejsce było w Przedszkolu nr 58, ul. Skośna 2 (440 złożonych kart i deklaracji na 245 miejsc), w następnej kolejności w Przedszkolu nr 10, ul. Strąkowa 7 (410 złożonych kart i deklaracji na 254) oraz w Przedszkolu nr 6, ul. Bujaka 17 (378 złożonych kart i deklaracji na 275 miejsc).

 

Rodzice będą mogli podpisywać umowy od 16 do 30 kwietnia br. Niepodpisanie umowy w ww. terminie oznacza rezygnację z miejsca.