Karta usługi SA-6 Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:

Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie