Wniosek o zamówienie wtórnika tablic(y) rejestracyjnej(ych)

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA: Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

UWAGA!


Do złożenia wniosku nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego.