Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

znak sprawy: DPS/ZP-2/2011                                                                                                                                   Kraków, 23.11.2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W CZĘŚCI I - VII
pieczęć Zamawiającego

 

 


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych w okresie od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. zostały złożone:

w części I - 2 oferty przez:
1. Gospodarstwo Rolne Rutkowski Ryszard Jazdowiczki 13 32-100 Proszowice, której cena wynosi 20 737,50 zł.
2. Firma Handlowa Katarzyna i Kazimierz NYKAZA ul. Składowa 10 a 34-400 Nowy Targ, której cena wynosi 32 295,45 zł.
W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) w
części I, została wybrana oferta złożona przez Gospodarstwo Rolne Rutkowski Ryszard Jazdowiczki 13 32-100 Proszowice, która zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych przez Wykonawców.

w części II - 2 oferty przez:
1. Piekarnia Cukiernia GALICYJSKA ul. Przemysłowa 236, 34-240 Jordanów, której cena wynosi 25 138,00 zł.
2. ZPC „Złoty Kłos" Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska Sp.j. os. Barwinek 28 25-113 Kielce, której cena wynosi 22 571,90 zł.
W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) w
części II, została wybrana oferta złożona przez ZPC „Złoty Kłos" Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska Sp.j. os. Barwinek 28 25-113 Kielce, która zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych przez Wykonawców.

w części III - 5 ofert przez:
1. Firma Handlowo-Usługowa „Gallod-Hurt" Leszczyna 159 32-733 Trzciana, której cena wynosi 12 930,65 zł.
2. Hurtownia Widan Eksport-Import mgr inż. Danuta Malczyńska ul. Jasińskiego 56 b 37-700 Przemyśl, której cena wynosi 9 743,40 zł.
3. Regionalne Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego „Iglokrak Sp. z o.o. ul. Dekerta 47 30-703 Kraków, której cena wynosi 11 871,40 zł.
4. Firma Handlowa Katarzyna i Kazimierz NYKAZA ul. Składowa 10 a 34-400 Nowy Targ, której cena wynosi 11 124,20 zł.
5. Firma Handlowa "FRUKTUS" ul.Balicka 56 30-149 Kraków, której cena wynosi 9 222,00 zł.

W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) w części III, została wybrana oferta złożona przez Firmę Handlową "FRUKTUS" ul.Balicka 56
30-149 Kraków, która zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych przez Wykonawców.

w części IV - 3 ofert przez:
1. LEWAL-POL Dybała i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Krzywdy 37 30-720 Kraków, której cena wynosi 6 642,00 zł.
2. Regionalne Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego „Iglokrak Sp. z o.o. ul. Dekerta 47 30-703 Kraków, której cena wynosi 6 826,50 zł.
3. Firma Handlowa Katarzyna i Kazimierz NYKAZA ul. Składowa 10 a 34-400 Nowy Targ, której cena wynosi 6 088,50 zł.


W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) w części IV, została wybrana oferta złożona przez . Firmę Handlową Katarzyna i Kazimierz NYKAZA ul. Składowa 10 a 34-400 Nowy Targ, która zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych przez Wykonawców.

w części V - 1 oferta przez:
1. LEWAL-POL Dybała i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Krzywdy 37 30-720 Kraków, której cena wynosi 35 065,17 zł.

W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) w części V, została wybrana oferta złożona przez LEWAL-POL Dybała i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Krzywdy 37 30-720 Kraków, która zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych przez Wykonawców.

w części VI - 2 oferty przez:
1. Wędzonka Sp. z o.o. i Sp. Komandytowa ul. Słowackiego 100 32-400 Myślenice, której cena wynosi 56 817,70 zł.
2. Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak ul. Axentowicza 20 A 33-300 Nowy Sącz, której cena wynosi 61 426,43 zł.


W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) w części VI, została wybrana oferta złożona przez Wędzonka Sp. z o.o. i Sp. Komandytowa ul. Słowackiego 100 32-400 Myślenice, która zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych przez Wykonawców.

w części VII - 3 oferty przez:
1. "SPROCKET" Spółka Jawna Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Grzegorz Barski, Jerzy Koprowski ul. Fredry 37 30-605 Kraków, której cena wynosi 74 113,84 zł.
2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Prusa 5 32-200 Miechów, której cena wynosi 66 715,90 zł.
3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Wygoda 147 32-700 Bochnia , której cena wynosi 70 191,60 zł.

W wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) w części VII, została wybrana oferta złożona przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską ul. Prusa 5 32-200 Miechów, która zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych przez Wykonawców.


Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia tj. nie wcześniej niż w dniu 1.grudnia 2011 r.