Karta usługi KM-9 Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia:

1) wywozu pojazdu za granicę

2) przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP

3) przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca

USŁUGA: Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia:

1) wywozu pojazdu za granicę

2) przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP

3) przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania techniczego lub naprawy


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie