Karta usługi KM-2 Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca

USŁUGA: Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie