Dokument archiwalny

 

Jakie czynności przedsiębiorca musi wykonywać w okresie zawieszenia działalności gospodarczej?

 

Przedsiębiorca w czasie zawieszenia swojej działalności gospodarczej jest zobowiązany do:

  • złożenia rocznego zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ryczałcie ewidencjonowanym
  • uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych albo ryczałtu ewidencjonowanego za rok podatkowy
  • rozliczenia VAT-u w przypadku wykonywania dozwolonych czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem
  • regulowania innych niż podatki dochodowe danin publicznych , np. w zakresie podatków od nieruchomości , podatku od spadku czy podatku od czynności cywilnoprawnych.