Dokument archiwalny

 

Na jaki okres można zawiesić działalność gospodarczą?

 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na dowolny okres (bezterminowo), nie krótszy niż 30 dni. Przedsiębiorca może wskazać we wniosku zarówno datę zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej. CEIDG automatycznie dopisze do wpisu przedsiębiorcy informację o wznowieniu działalności gospodarczej.