Dokument archiwalny

 

Czy przedsiębiorca będący osobą fizyczną może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej?

 

Tak.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na dowolny okres (bezterminowo), nie krótszy niż 30 dni. Zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą może również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Przedsiębiorca może wskazać we wniosku zarówno datę zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej. CEIDG automatycznie dopisze do wpisu przedsiębiorcy informację o wznowieniu działalności gospodarczej.

Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.
Do obliczania okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.