Karta usługi PT-2 Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych (tj. gadżetów i wydawnictw)

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:

Wydanie materiałów promocyjnych.


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

1


Uwagi:

 

Ze względu na konieczność dokonania modyfikacji formularza elektronicznego. Świadczenie usługi drogą elektroniczną jest czasowo zawieszone.

Aktualne druki formularzy papierowych dostępne są na stronie: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=PT-2.