Karta usługi KM-18 Wydanie wtórnika:

a) prawa jazdy
b) pozwolenia do kierowania tramwajem

 

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca

USŁUGA:

Wydanie wtórnika:

a) prawa jazdy

b) pozwolenia do kierowania tramwajem


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie