Dokument archiwalny

Karta usługi BP-1 Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego według przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199)

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

Wnioski/uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozpatruje Prezydent Miasta Krakowa w formie zarządzeń, które publikowane są na stronach BIP MK.
 


 

Dziennik zmian dokumentu:


2016-06-27 13:45:14
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Przeniesiono do archiwum
2015-05-11 13:53:01
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2013-09-25 10:36:09
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-07-12 08:09:00
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2013-03-28 10:35:20
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2011-07-15 13:43:41
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2011-07-05 08:27:07
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2011-06-22 09:09:39
MICHAŁ SŁABICKI
 Publikacja