BIP MJO - Żłobek Samorządowy nr 33

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA WYMIANĘ POKRYCIA DACHU WRAZ Z WZMOCNIENIEM WIĘŹBY DACHOWEJ W ŻŁOBKU SAMORZĄDOWYM NR 33 W KRAKOWIE

NR SPRAWY: ŻS33.ZP.24/1/2011

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Projekt

Przedmiar Ż-33

rys. Wzmocnienie więźby dachowej

rys. Budowa jaskółki

Specyfikacja techniczna

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty