Karta usługi AU-7  Wydanie dziennika budowy/rozbiórki

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:
Wydanie dziennika budowy/rozbiórki


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak z uwagami poniżej 1

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Nie

Nie

Nie

 

 

Uwagi!

1. Złożenie wniosku bez załączników (osobiście lub pocztą) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków:

- oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę.
- oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę,
- oryginał poprzedniego tomu dziennika budowy/ rozbiórki.
- oświadczenie inwestora, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej,o zagubieniu lub kradzieży dziennika budowy /oryginał/,
- oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę,
- oświadczenie kierownika budowy o tym, iż prace nie zostały przerwane na czas dłuższy niż 3 lata /oryginał/.

  

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-04-14 09:07:30
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-09-25 10:31:42
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-11-24 08:59:43
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2011-06-16 12:35:23
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-10 10:13:29
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-05-13 15:23:36
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Publikacja