Karta usługi AU-17  Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:
Zgłoszenie zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak z uwagami poniżej 1

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Nie

Nie

Nie

Nie

 

 

Uwagi!

1. Złożenie wniosku bez załączników (osobiście lub pocztą) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków:

- szkice/rysunki
- pełnomocnictwo, krs
- inne dokumenty

 
 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-04-14 09:30:05
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-09-25 10:26:39
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-16 13:30:39
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-10 09:50:26
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-05-13 15:08:06
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Publikacja