Karta usługi AU-16  Zgłoszenie odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu.

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:
Zgłoszenie zamiaru odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak z uwagami poniżej 1

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Nie

Nie

Nie

Nie

 

 

Uwagi!

1. Złożenie wniosku bez załączników (osobiście lub pocztą) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków:

- szkice/rysunki
- wyrys z mapy ewidencji gruntów
- 4 egz. projektu budowlanego, decyzja wz w przypadku odbudowy obiektu o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego albo o innych wymiarach w innym miejscu
- pełnomocnictwo, krs

 
 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2011-05-12
Data publikacji:
2011-05-13
Data aktualizacji:
2017-04-14