Karta usługi AU-15 Pozwolenie na rozbiórkę obiektu zniszczonego w wyniku działania żywiołu

 Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:
Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak z uwagami poniżej 1

Tak

Nie

Tak

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Tak

 

 
 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2011-05-12
Data publikacji:
2011-06-27
Data aktualizacji:
2017-04-14