Karta usługi AU-13   Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne.

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:
Zaświadczenie o samodzielności lokalu.


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak z uwagami poniżej 1

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Nie

Nie

Nie

 

 

Uwagi!

1. Złożenie wniosku bez załączników (osobiście lub pocztą) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków:

- mapę - wyrys z ewidencji gruntów (znajdujący się w zasobach geodezyjno-kartograficznych), a w przypadku, gdy do lokali przynależą pomieszczenia zlokalizowane poza budynkiem, w którym znajduje się wydzielony lokal - oznaczyć na niniejszej mapie wnioskowane pomieszczenia przynależne
- rzut (rzuty) kondygnacji z oznaczonymi lokalami i pomieszczeniami przynależnymi (jeśli są) w dwóch identycznych egzemplarzach
- dowód wniesienia opłaty skarbowej za każde zaświadczenie
- pełnomocnictwo, krs
 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-04-14 09:23:34
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-09-25 10:23:56
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-16 13:17:38
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-10 09:43:30
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-05-13 15:01:41
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Publikacja