Karta usługi AU-13   Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne.

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:
Zaświadczenie o samodzielności lokalu.


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak z uwagami poniżej 1

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Nie

Nie

Nie

 

 

Uwagi!

1. Złożenie wniosku bez załączników (osobiście lub pocztą) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków:

- mapę - wyrys z ewidencji gruntów (znajdujący się w zasobach geodezyjno-kartograficznych), a w przypadku, gdy do lokali przynależą pomieszczenia zlokalizowane poza budynkiem, w którym znajduje się wydzielony lokal - oznaczyć na niniejszej mapie wnioskowane pomieszczenia przynależne
- rzut (rzuty) kondygnacji z oznaczonymi lokalami i pomieszczeniami przynależnymi (jeśli są) w dwóch identycznych egzemplarzach
- dowód wniesienia opłaty skarbowej za każde zaświadczenie
- pełnomocnictwo, krs
 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2011-05-12
Data publikacji:
2011-05-13
Data aktualizacji:
2017-04-14