Karta usługi AU-12  Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak z uwagami poniżej 1

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Nie

Nie

Nie

Nie

 

 

Uwagi!

1. Złożenie wniosku bez załączników (osobiście lub pocztą) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków:

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla wszystkich działek objętych wnioskiem,
- wyrys z mapy ewidencji gruntów
- szkice / rysunki
- pozostałe załączniki zgodnie z art.. 71 ustawy Prawo budowlane
- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami i procedurą
- pełnomocnictwo, krs
 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-04-14 09:21:14
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-09-25 10:22:49
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-16 13:15:01
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-10 09:41:55
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-05-13 14:59:34
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Publikacja