AU-11  Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:
Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak z uwagami poniżej 1

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Nie

Nie

Nie

Nie

 

 

Uwagi!

1. Złożenie wniosku bez załączników (osobiście lub pocztą) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków:

- wyrys z mapy ewidencji gruntów
- szkice/rysunki
- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami i procedurą
- pełnomocnictwo, krs
 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-04-14 09:19:30
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-09-25 10:21:19
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-16 13:12:50
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-16 13:10:48
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-09 14:25:03
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-05-13 14:56:43
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Publikacja