Karta usługi AU-10  Zgłoszenie budowy - wykonania robót budowlanych

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:
Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Nie

Nie

Nie

Nie

 

 

Uwagi!

1. Złożenie wniosku bez załączników (osobiście lub pocztą) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków:

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- wyrys z mapy ewidencji gruntów

- szkice / rysunki

- projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z uprawnieniami projektantów i zaświadczeniem o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego

- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami i procedurą

- pełnomocnictwo

- krs

  

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-07-24 14:03:02
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-14 09:17:25
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-05-09 14:20:29
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2013-12-04 12:38:17
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-12-04 12:37:15
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-09-25 10:16:19
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-16 13:06:33
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-10 10:24:40
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-09 13:54:06
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-05-13 14:57:34
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Publikacja