Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Usługa:

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Tak

Tak

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Nie

Uwagi!

Wszystkie ewentualne dokumenty mogą być przyjmowane w formie zeskanowanego dokumentu papierowego

 


 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-04-20 12:42:07
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-20 12:39:52
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-03-10 13:14:02
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2013-09-25 10:47:29
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-05-13 13:39:48
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Publikacja