Sortuj:  

Świadczenie rodzicielskie

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia

Uzyskanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.

Uzyskanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Świadczenie wychowawcze